The moment of truth

Er gaat van alles de ronde over het plan Wathelet. Dankzij de hulp van experten die zich gebaseerd hebben op bevolkingsstatistieken (Rijksregister) en de officiële radargegevens van Belgocontrol, zijn er nu voor de eerste maal gedetailleerde kaarten opgemaakt van de overvlogen bevolking, voor en na het plan Wathelet.

De resultaten zijn overduidelijk : het aantal overvlogen personen neemt drastisch toe. In totaliteit, in tegenspraak met de beweringen van het kabinet van Wathelet:

- het aantal personen in het Brussels Gewest dat overvlogen wordt via de Kanaalroute-Onkelinx (die door zware vrachtvliegtuigen concentreert) bedraagt 302.559 personen en niet 65.000 personen zoals gesteld door Wathelet;

- het aantal personen in het Brussels Gewest dat overvlogen wordt volgend op het invoeren van een bocht naar links neemt toe van 14.236 (oude bocht) tot 229.593 personen (nieuwe bocht), wat neerkomt met een vermenigvuldiging met 16 ! De nieuwe bocht naar links maakt een omweg van 12,8km boven het Brussels Gewest. De nieuwe bocht nu concentreert 35-40,000 vluchten, terwijl de oude bocht  5-10,000 concentreert.

 In het akkoord van de Ministerraad van 2008-2010 werden twee principes vooropgesteld : het overvliegen van de minst bevolkte gebieden en de keuze van de kortste routes. Het plan Wathelet handhaaft geen van beide principes. De resultaten noodzaken een onmiddellijke schorsing van het Plan Wathelet.

Etape 1 : de radargegevens van de ombudsdienst van de luchthaven weergegeven op een kaart van het Brussels Gewest

 

Etape 2 : De vliegroutes weergegeven op een nauwkeurige kaart van het Brussels Gewest met statistieken over de bevolkingsdichtheid per zone (bron: Rijksregister).  De trajecten worden samengebundeld naar het middenpunt van de radartrajecten. 

 

Etape 3 : Berekening van het aantal inwoners binnen een straal van 1km ten opzichte van deze vluchtroutes, zijnde een weergave van het aantal personen die het meeste hinder ondervinden. In werkelijkheid strekt de hinder zich veel verder uit.

 

Résultaten:

 

 

Onderliggende berekeningen

De gebruikte methodologie staat ter beschikking. Contacteer ons via mouvement@pasquestion.be