Geen sprake van!

Mouvement citoyen Pas Question contre le Plan Wathelet

WIJ ZIJN EEN BURGERBEWEGING DIE VERONTWAARDIGD IS OVER HET PLAN WATHELET

Wij zijn burgers die, plots, op een ochtend, dienden vast te stellen dat onze gezinnen voortaan, dag in dag uit, een groot aantal vliegtuigen boven het hoofd hebben. Deze vliegtuigen scheren op geringe hoogte over onze huizen. Het betreft opstijgende vliegtuigen, die voor veel geluidsoverlast zorgen.

Wij zijn burgers die zelf dienden te ontdekken dat de federale regering zonder overleg een plan heeft aangenomen c.q. ten uitvoer gebracht dat de vliegroutes spreidt op een wijze die ernstige schade toebrengt aan het Brusselse gewest en haar inwoners.

Wij zijn burgers die ontdekt hebben dat dit spreidingsplan geen enkele duurzame oplossing biedt, en niets anders doet dan de hinder verplaatsen naar het hart van Brussel.

Wij zijn burgers die de overtuiging hebben dat Brussel en haar inwoners zich met alle macht moeten verzetten tegen dit absurde en ondoordachte spreidingsplan.

Wij zijn burgers die ervan overtuigd zijn dat er ook een andere manier bestaat van ‘aan politiek doen’.