News

Top news

08/07/2014 - Laurent Ledoux, voorzitter van FOD Mobiliteit, steunt Pas Question op RTL-TVI

Laurent Ledoux, voorzitter van FOD Mobiliteit, aan het woord:"Aangezien de opstelling van een nieuw stabiel plan hoe dan ook heel wat tijd in beslag zal nemen, zoals Belgocontrol ook al heeft gesteld -- beter "aangehaald", kan ik als voorzitter van de FOD niet anders dan aanbevelen zo snel mogelijk en voor een tijdelijke periode terug te keren naar de situatie van voor 6 februari. Volgens mijn experten bij de administratie kan dit binnen een periode van drie maanden."

08/07/2014 Pas Question - Kernkabinet van 7 juli: Pas Question veroordeelt de hypocrisie van cdH

Beste vrienden, beste Brusselaars,

Tijdens de vergadering van het kernkabinet gisteren waren we getuige van een zoveelste schijnvertoning, waarbij cdH haar onvoorstelbaar misprijzen voor de Brusselaars nogmaals tentoonstelde. Melchior Wathelet heeft er zijn voorstellen voor een aangepast Wathelet-plan ("Wathelet-bis") ingetrokken, evenwel zonder de onmiddellijke intrekking van zijn oorspronkelijk plan dat van kracht is sinds 6 februari te eisen. Zo'n moratorium is nochtans de enige maatregel die voor iedereen aanvaardbaar is!

The moment of truth

Er gaat van alles de ronde over het plan Wathelet. Dankzij de hulp van experten die zich gebaseerd hebben op bevolkingsstatistieken (Rijksregister) en de officiële radargegevens van Belgocontrol, zijn er nu voor de eerste maal gedetailleerde kaarten opgemaakt van de overvlogen bevolking, voor en na het plan Wathelet.

De resultaten zijn overduidelijk : het aantal overvlogen personen neemt drastisch toe. In totaliteit, in tegenspraak met de beweringen van het kabinet van Wathelet: