(6/6) Sluit u bij ons aan

Neem deel aan de volgende acties : Contacteer de verantwoordelijke Pas Question ! in jouw gemeente

Help ons met jouw vaardigheden, moedig ons aan of contacteer ons : movement@pasquestion.be

Heeft u een balkon dat goed zichtbaar is? Hang er dan een spandoek! Wij komen en installeren het voor U. Schrijf naar baches@pasquestion.be

Jullie giften mogen gestort worden op onze bankrekening: BE57 6511 55096 235 onder de naam Antoine Wilhelmi, Pas Question ! Adres: 110 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Brussel.

 Blijf steeds op de hoogte van onze acties door je in te schrijven op de nieuwsbrief