08/07/2014 - Laurent Ledoux, voorzitter van FOD Mobiliteit, steunt Pas Question op RTL-TVI

Laurent Ledoux, voorzitter van FOD Mobiliteit, aan het woord:"Aangezien de opstelling van een nieuw stabiel plan hoe dan ook heel wat tijd in beslag zal nemen, zoals Belgocontrol ook al heeft gesteld -- beter "aangehaald", kan ik als voorzitter van de FOD niet anders dan aanbevelen zo snel mogelijk en voor een tijdelijke periode terug te keren naar de situatie van voor 6 februari. Volgens mijn experten bij de administratie kan dit binnen een periode van drie maanden."

"De huidige situatie is onhoudbaar," zo argumenteert hij verder. "Sinds maart 2014 is er een explosie van klachten bij de luchthavenmediator --- mediator van de luchthaven. We stellen bovendien een permanente noodzaak vast om de routes te wijzigen ----We voelen ons bovendien genoodzaakt permanent de routes te wijzigen.. Deze zijn slecht gedefinieerd, waardoor bepaalde procedures op frequente wijze niet gerespecteerd worden. Dit betekent een bron van stress bij de teams van het beheer van het luchtverkeer -- die het luchtverkeer beheren, waar -- voor wie sereniteit net essentieel is.
U kan deze duidelijke en eerlijke stellingname herbekijken op RTL TVI.